PROGRAM RZĄDOWY

3X

3 Wysokiej jakości
MONITORY
o przekątnej 65cali
w JEDNYM ZESTAWIE!

BUY NOW

AKTYWNA TABLICA

MEGA ZESTAW!

17 500,00zł

PROGRAM RZĄDOWY

III EDYCJA

Wysokiej jakości komponenty zestawów
Ponad 90% ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW!
Konsultacje i doradztwo techniczne
Wsparcie na wszystkich etapach projektu

BUY NOW

AKTYWNA TABLICA

WEJDŹ I ZOBACZ ZESTAWY PROMOCYJNE

PROGRAM RZĄDOWY

III EDYCJA

Wysokiej jakości komponenty zestawów
Ponad 90% ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW!
Konsultacje i doradztwo techniczne
Wsparcie na wszystkich etapach projektu

BUY NOW

AKTYWNA TABLICA

WEJDŹ I ZOBACZ ZESTAWY PROMOCYJNE

PROGRAM RZĄDOWY - AKTYWNA TABLICA

 Szanowni Państwo rusza III edycja Rządowego Programu „AKTYWNA TABLICA” mający na celu doposażenie Szkół Podstawowych w rozwiązania interaktywnego i multimedialnego przekazu informacji w oparciu o urządzenia i systemy do tego celu przeznaczone. W ramach projektu będą Państwo mogli dokonać zakupu tablicy interaktywnej, zestawu interaktywnego - tablicy wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym, samych projektorów ultra krótkoogniskowych lub monitorów interaktywnych. Celem programu jest wsparcie i pomoc przy realizowaniu nowych podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi.

FINANSOWANIE

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę...

czytaj więcej...

DLA KOGO?

O środki na zakup pomocy dydakt. mogą się starać:
1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych...

czytaj więcej...

NA CO DOFINANSOWANIE?

Organy i podmioty wymienione w uchwale w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:
1. tablicę interaktywną w dwóch wariantach:
    a-tablicę z projektorem ultrakrótko-ogniskowym,
    b -samą tablicę bez projektora  ultrakrótko-ogniskowego;
2. projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
3. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali


INFORMACJE / DOKUMENTY

LIST MINISTRA EDUKACJI

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica” Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała dziś do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą...

czytaj więcej...

DO POBRANIA

W linku poniżej zebraliśmy linki do wszelkich dokumentów i dokumentacji związanych z programem rządowym "Aktywna Tablica":
        -  wnioski
        - uchwała
        - Dziennik ustaw

czytaj więcej...

WAŻNE TERMINY w 2019r.

Dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego wniosek w 2018r – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.;
    Organ prowadzący składa do wojewody wniosek w 2019 r – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;
    Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości kwalifikują szkoły i szkoły za granicą do objęcia wsparciem finansowym w roku 2019 – w terminie do dnia 15 maja 2019 r.
    Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,  jednak nie później niż w roku 2019 – do dnia 30 czerwca 2019 r.;


ZESTAWY INTERAKTYWNE

MONITORY DOTYKOWE

TABLICE INTERAKTYWNE

PROJEKTORY MULTIMEDIALNE

CYFROWE LABORATORIA DYDAKTYCZNE

NAUKA PROGRAMOWANIA, KODOWANIA, ROBOTYKA

Początek strony